Working papers

Working Papers in Interdisciplinary Economics and Business Research

Do you want to share ideas about your work or to elicit feedback before submitting to a conference or academic journal?

Easiest way to disseminate your ideas is to download our template > send your paper via e-mail prazak@opf.slu.cz > get published!

Template download: Click to download.

EconPapers – working papers databese: Click to visit.

Nultý
Working Papers 2023
Title A study of the challenges and opportunities in marketing and customer relationship management for microfinance institutions serving refugee entrepreneurs in Europe
Number 75 (7/2023)
Author A K M Zakaria
Keywords CRM, refugee entrepreneurs, CRM on microfinance, MFIs, marketing
JEL L26, L31, M31
Download

Download A study of the challenges and opportunities in marketing and customer relationship management for microfinance institutions serving refugee entrepreneurs in EuropeDownload Faktory ovlivňující chování návštěvníků na webových stránkách

Title Faktory ovlivňující chování návštěvníků na webových stránkách
Number 74 (6/2023)
Author Tereza Ikášová
Keywords webové stránky, www, chování návštěvníků, experiment, eye tracking
JEL M31, J11, C90
Download Download Faktory ovlivňující chování návštěvníků na webových stránkách
Title Přehled tradičních motivačních teorií
Number 73 (6/2023)
Author Kamila Turečková, Ivona Buryová
Keywords teorie motivace, pracovní výkon, zaměstnanec, teorie zaměřené na proces, teorie potřeb
JEL A14, D91
Download Download Přehled tradičních motivačních teorií

 

Working Papers 2022
Title The Opportunities of Using the Metaverse from a Business Perspective
Number 72 (7/2022)
Author Radka Bauerová, Ondřej Mikšík, Lucie Vavrušková, Kateřina Gavendová, Veronika Haladejová, Pavel Vavruška
Keywords

avatar, metaverse, NFT, web 3.0, metaverse retailing

JEL M1, M3
Download Download The Opportunities of Using the Metaverse from a Business Perspective

 

Working Papers 2021
Title Nepřeskočitelnost reklamy v kontextu výkonnostního marketingu: literární rešerše a definování designu experimentu
Number 71 (5/2021)
Author Radka Bauerová, Veronika Braciníková, Tereza Ikášová, Dominik Švarc, Lucie Vavrušková
Keywords Marketing communication, consumer behavior, non-skippable ads, video ads, eye-tracking
JEL F1, F31
Download Download Nepřeskočitelnost reklamy v kontextu výkonnostního marketingu: literární rešerše a definování designu experimentu
Title Loajalita zákazníků v e-commerce
Number 70 (1/2021)
Author Daniel Kvíčala, Halina Starzyczná
Keywords řízení vztahů se zákazníky, definice loajality, složky loajality, e-commerce, loajalita v e-commerce, kvalitativní výzkum
JEL M31
Download Download Loajalita zákazníků v e-commerce
Working Papers 2020
Title Vybrané prvky manažerského rozhodování a jejich vazba na ziskovost podniků zpracovatelského průmyslu v České republice
Number 69 (8/2020)
Author Markéta Šeligová
Keywords doba obratu pohledávek, doba obratu zásob, doba obratu závazků, finanční aktiva, hrubý provozní zisk, manažerská rozhodování, peněžní cyklus, zadlužení
JEL G30, G31, G32
Download Download Vybrané prvky manažerského rozhodování a jejich vazba na ziskovost podniků zpracovatelského průmyslu v České republice
Title Znalosti účetnictví studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Number 68 (8/2020)
Author Ivana Koštuříková
Keywords vzdělání, forma studia, stupeň vysokoškolského studia, studijní obor, Kruskal-Wallisův test
JEL I21, M41
Download Download Znalosti účetnictví studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Working Papers 2019
Title Determinants of Liquidity in Selected CEE Countries
Number 67 (7/2019)
Author Pavla Klepková Vodová
Keywords liquidity, liquidity ratios, liquid assets, net interbank position, panel data regression analysis, commercial banks
JEL G21, C33
Download Download Determinants of Liquidity in Selected CEE Countries
Title Accounting profession by the view of School of Business Administration students
Number 66 (7/2019)
Author Ivana Koštuříková, Markéta Šeligová, Beáta Blechová
Keywords Accountant profession, university studies, questionnaire survey, Pearson´s chi-quadrate test, Pearson contingency coefficient, qualifications of professional accountants, entrepreneurial risk
JEL M41, M59
Download Download Accounting profession by the view of School of Business Administration students
Title Vnímání daně z nemovitých věcí v ČR
Number 65 (7/2019)
Author Šárka Sobotovičová
Keywords Daň z nemovitých věcí, vnímání daňového zatížení, daňové výnosy
JEL H71
Download Download Vnímání daně z nemovitých věcí v ČR
Title How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries?
Number 64 (6/2019)
Author Lenka Přečková
Keywords integrated bancassurance product, form of integration, strategic cooperation
JEL G21, G22
Download Download How Does Bancassurance Work in Financial Practice Within the Financial Group Société Générale Group in Selected Countries?
Working Papers 2018
Title Prediktory působící na akceptaci online nakupování potravin
Number 63 (12/2018)
Author Radka Bauerová, Martin Klepek
Keywords Online Grocery Shopping, Technology acceptance model, online consumer, consumer behavior, exploratory factor analysis
JEL F1, F31
Download Download Prediktory působící na akceptaci online nakupování potravin
Title Microeconomics of tourism among selected CEE countries: What influences profitability in a case of those profitable firms?
Number 62 (12/2018)
Author Tomáš Heryán
Keywords CEE countries, tourism, financial management, cash conversion cycle, stockholders‘ funds
JEL C50, D20, Z33
Download Download Microeconomics of tourism among selected CEE countries: What influences profitability in a case of those profitable firms?
Title Ekonomická gramotnost podnikatele
Number 61 (11/2018)
Author Šárka Čemerková, Liběna Čespivová
Keywords Ekonomická gramotnost, EntreComp, gramotnost, kompetence
JEL M13, M21
Download Download Ekonomická gramotnost podnikatele
Title Likvidita obcí Moravskoslezského kraje
Number 60 (11/2018)
Author Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal
Keywords celková likvidita, finanční stabilita, krátkodobé závazky, krátkodobý finanční majetek, obce, oběžná aktiva, okamžitá likvidita
JEL H74, H83, O18
Download Download Likvidita obcí Moravskoslezského kraje
Title Je krytí závazků problémem obcí Moravskoslezského kraje?
Number 59 (10/2018)
Author Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal
Keywords celková aktiva, cizí zdroje, dotační zálohy, obce, zadluženost
JEL H74, H83, O18
Download Download Je krytí závazků problémem obcí Moravskoslezského kraje?
Title Aplikace behaviorální ekonomie v marketingovém mixu
Number 58 (09/2018)
Author Radka Kubalová, Martin Klepek
Keywords behaviorální ekonomie, marketing, marketingový mix, produkt, cena, distribuce, komunikace
JEL D91, M31
Download Download Aplikace behaviorální ekonomie v marketingovém mixu
Title Diagram bodu zvratu v podnikové ekonomice
Number 57 (09/2018)
Author Karel Stelmach, Žaneta Rylková, Werner Bernatík
Keywords Break-even point analysis, break-even point graph, assortment composition, economic result, revenues, productive time fund
JEL M20, M21
Download Download Diagram bodu zvratu v podnikové ekonomice
Title Problematika zadluženosti municipalit na příkladu obcí Moravskoslezského kraje
Number 56 (09/2018)
Author Ingrid Majerová, Irena Szarowská, Radim Dolák, Marian Lebiedzik, Tomáš Pražák, Jarmila Šebestová, Dominik Vymětal
Keywords dluh, finanční stabilita, municipality, obce, rozpočty, zadluženost
JEL H74, O18, R58
Download Download Problematika zadluženosti municipalit na příkladu obcí Moravskoslezského kraje
Title The Differences in Degree of Identification with the Brands among Generations
Number 55 (08/2018)
Author Veronika Braciníková, Kateřina Matušínská
Keywords brands, attitudes, degree of identification, perceptions
JEL M30
Download Download The Differences in Degree of Identification with the Brands among Generations
Title Vliv změn v systému nemocenského pojištění na zaměstnanost v moravských krajích České republiky
Number 54 (08/2018)
Author Ivana Koštuříková
Keywords sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské dávky, zaměstnanec, dočasná pracovní neschopnost
JEL H75, K32
Download Download Vliv změn v systému nemocenského pojištění na zaměstnanost v moravských krajích České republiky
Title The Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Eurozone’s Petrochemical Industry
Number 53 (08/2018)
Author Jana Šimáková
Keywords exchange rate, petrochemical industry, stock exchange, currency exposure
JEL F31, G12
Download Download The Study of the Effects of Exchange Rates on the Stock Companies in the Eurozone’s Petrochemical Industry
Title Differences in Efficiency between Banks in Financial Conglomerates and other Banks in the Banking Sectors in Visegrad Countries
Number No.52 (07/2018)
Author Iveta Palečková
Keywords efficiency, Dynamic Data Envelopment Analysis, banking sector, financial conglomerate, propensity score matching, Visegrad countries
JEL G21
Download Download Differences in Efficiency between Banks in Financial Conglomerates and other Banks in the Banking Sectors in Visegrad Countries
Title Past and Future Research Trends of Regional Brands with Accent to Technology
Number No.51 (07/2018)
Author  Michal Stoklasa, Eva Pitrunová
Keywords Regional brand, technology, Aaker`s brand model, Technology acceptance model, product characteristics
JEL M31
Download Download Past and Future Research Trends of Regional Brands with Accent to Technology
Title Měření příjmové nerovnosti prostřednictvím metody směrodatné odchylky
Number No.50 (05/2018)
Author Kamila Turečková
Keywords příjmová nerovnost, metoda směrodatné odchylky
JEL F1, F31
Download Download Měření příjmové nerovnosti prostřednictvím metody směrodatné odchylky
Title Effect of Motivational Structures on the Formation of Visions of the Y Generation´s Professionals
Number No.49 (05/2018)
Author Dagmar Svobodová
Keywords carreer, generation, formation, motivation, professional vision
JEL  J58, J580
Download Download Effect of Motivational Structures on the Formation of Visions of the Y Generation´s Professionals
Title The impact of occupancy in collective accommodation establishments in the Czech Republic on the selected macroeconomic variables for the years 2001 – 2015
Number No.48 (04/2018)
Author Patrik Kajzar, Klára Václavínková
Keywords Collective accommodation establishments, correlation analysis, Czech Republic, macroeconomic variables, occupancy, regression
JEL C02, L83
Download Download The impact of occupancy in collective accommodation establishments in the Czech Republic on the selected macroeconomic variables for the years 2001 – 2015
Title Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Number No.47 (03/2018)
Author Adéla Chromčáková, Halina Starzyczná
Keywords Řízení vztahů se zákazníky, definice CRM, architektura CRM, prvky CRM, přínosy a bariéry CRM, CRM v MSP
JEL  M31
Download Download Řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Working Papers 2017
Title Faktory zákaznické angažovanosti ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR
Number No.46 (11/2017)
Author Martin Klepek
Keywords Angažovanost zákazníka, Facebook, marketingová komunikace, sociální média, sociální sítě 
JEL M31
Download Download Faktory zákaznické angažovanosti ke značkám v prostředí sociálních sítí v ČR
Title The Theoretical Framework for the Application of the TAM in Online Grocery Shopping
Number No.44 (08/2017)
Author Radka Bauerová, Martin Klepek
Keywords Technology acceptance model, TAM modification, online sales, online shopping, online grocery shopping
JEL M31
Download Download The Theoretical Framework for the Application of the TAM in Online Grocery Shopping
Title The Effect of Financial Ratios on the Stock Price Development
Number No.43 (08/2017)
Author Tomáš Pražák, Daniel Stavárek
Keywords Financial ratios, stock prices, regression analysis, Czech Republic, Poland, energy industry
JEL C58, D24, G21, M21
Download Download The Effect of Financial Ratios on the Stock Price Development
Title Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry
Number No.42 (08/2017)
Author Jana Šimáková, Nikola Rusková
Keywords exchange rate, firm value, exchange rate exposure, Jorin´s model, chemical industry
JEL F31, G12
Download Download Role of the Exchange Rates in the Stock Price Development of Companies in Chemical Industry
Title A Model of a Liberally Conservative Approach to Negotiation in Public Administration
Number No.41 (08/2017)
Author Dagmar Svobodová
Keywords cartesianism, integral, liberal-conservatism
JEL H8, H83
Download Download A Model of a Liberally Conservative Approach to Negotiation in Public Administration
Title Uplatnění DPH v zemích OECD
Number No.40 (07/2017)
Author Šárka Sobotovičová
Keywords DPH, koeficient výkonnosti, základní sazba, podíl DPH na daňových výsnosech 
JEL H25, H71
Download Download Uplatnění DPH v zemích OECD
Title Marketing Approach in Financial Services Area
Number No.39 (04/2017)
Author Veronika Braciníková, Kateřina Matušínská
Keywords marketing, marketing mix „5C“, financial services, primary marketing research 
JEL M31
Download Download Marketing Approach in Financial Services Area
Title Účastnický potenciál eventů – „Kolo pro život 2016“.
Number No.38 (02/2017)
Author Jíří Helešic
Keywords cyklistické závody, sportovní událost, turismus
JEL Z9C, 76P
Download Download Účastnický potenciál eventů – „Kolo pro život 2016“.
Title Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: Comparison of CETSCALE Research 2013/17
Number No.37 (01/2017)
Author Michal Stoklasa
Keywords consumer ethnocentrism, CETSCALE, demographic factors, foreign products, regional products
JEL M31
Download Download   Consumer Ethnocentrism of Moravian-Silesian Region: Comparison of CETSCALE Research 2013/17
Title MAREA Trading Simulations Experiments with the Focus on Marketing Campaign
Number No.36 (01/2017)
Author Roman Šperka, Michal Halaška
Keywords multi-agent systém, framework, model, simulation, sofrware, business process, trading, MAREA
JEL F1, F31
Download Download MAREA Trading Simulations Experiments with the Focus on Marketing Campaign
Working Papers 2016
Title Competitive Strategies: A New Perspective on the Internationalization of the Czech Enterprises
Number No.35 (10/2016
Author Šárka Zapletalová
Keywords Czech enterprises, intenationalization, international markets, Porter´s competitive strategy, strategy
JEL F23, M16
Download Download Competitive Strategies: A New Perspective on the Internationalization of the Czech 
Title Evaluation of Selected Statistical Indicators in Balneological Care in the Czech Republic in 2002-2014
Number No.34 (10/216)
Author Patrik Kajzar, Klára Václavínková
Keywords balneological care, Czech Republic, evaluation, statistical indicators
JEL L83
Download Download Evaluation of Selected Statistical Indicators in Balneological Care in the Czech Republic in 2002-2014
Title Assessing the Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade in Visegrad Countries
Number No.33 (8/2016)
Author Jana Šimáková
Keywords exchange rate, agricultural sector, trade balance, cointegration, Visegrad
JEL F14, F31, Q17
Download Download Assessing the Exchange Rate Sensitivity of Bilateral Agricultural Trade in Visegrad Countries
Title Rekapitulace jednoduchého účetnictví rok 2016
Number No.32 (8/2016)
Author Iris Šimíková
Keywords účetná jednotka, jednoduché účetnictvím nezisková organizace, peněžní deník, přehledy
JEL H83, I31, M41
Download Download Rekapitulace jednoduchého účetnictví rok 2016
Title Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic
Number No.30 (4/2016)
Author Irena Szarowská
Keywords public fiance, economic growth, revenue, expenditure, fiscal position, governance
JEL E62, H20, H50, C51
Download Download Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic
Title The Formalization of a Generic Trading Company Model Using Software Agents as Active Elements
Number No.29 (3/2016)
Author Dominik Vymětal, Sohei Ito
Keywords formal models, business process simulation, software agents, process mining, behavioral patterns
JEL C63, F62, H25, H26
Download Download The Formalization of a Generic Trading Company Model Using Software Agents as Active 
Title The competition analysis in the field of corporate income tax in the EU
Number No.28 (2/2016)
Author Beáta Blechová
Keywords corporate income tax rates, global economy, tax competition, tax coordination and harmonization
JEL F21, F62, H25, H26
Download Download The competition analysis in the field of corporate income tax in the EU
Title European lending channel: differences in transmission mechanisms due to the global financial crisis
Number No.27 (1/2016)
Author Tomáš Heryán, Panayiotis G. Tzeremes, Roman Matousek
Keywords lending channel, transmission mechanism, crisis times, old EMU and new EU countries
JEL C58, G01, G21, G28
Download Download European lending channel: differences in transmission mechanisms due to the global financial crisis
Title Vybrané metody ekonomicko-geografické analýzy národohospodářských sektorů
Number No.26 (1/216)
Author Kamila Turečková, Stanislav Martinát 
Keywords Ekonomický sektor (odvětví), ekonomicko-geografická analýza, geografická koncentrace, lokalizační analýza, Lorenzova křivka.
JEL L86, R12
Download Download Vybrané metody ekonomicko-geografické analýzy národohospodářských sektorů
Working Papers 2015
Title Factors influencing marketing communication perception by singles in Czech Republic
Number No.25 (12/2015)
Author Martin Klepek, Kateřina Matušínská
Keywords consumer behaviour, marketing communication, marketing potential, marketing research, model singles
JEL M31
Download Download Factors influencing marketing communication perception by singles in Czech Republic
Title Banking Stability Index: New EU countries after Ten Years of Membership
Number No.24 (12/2015)
Author Kristína Kočišová, Daniel Stavárek 
Keywords financial soundness indicators, aggregate index, banking sector, EU countries
JEL C20, G21
Download Download Banking Stability Index: New EU countries after Ten Years of Membership
Title Innovation implementation in the social entrepreneurship
Number No.23 (11/2015)
Author Jana Kudlubcová
Keywords social entrepreneurship, innovations, community interests, inclusion
JEL L31, L26
Download Download Innovation implementation in the social entrepreneurship
Title Position of the Government in Relation to Corporate Social Responsibility
Number No.22 (11/2015)
Author Pavel Adámek
Keywords corporate social responsibility, public policy, gpvernment, environment 
JEL M14, P28, Q56
Download Download Position of the Government in Relation to Corporate Social Responsibility
Title Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením kognitivních funkcí
Number No.21 (11/2015)
Author Dagmar Svobodová 
Keywords osobnost, kognitivní funkce, temperament, sobepoznání, sebehodnocení
JEL Z19, Z190
Download Download Osobnostní typy studentů Hotelnictví SU OPF v Karviné podle temperamentu s rozložením kognitivních funkcí
Title Factors Affecting Sensitivity of Czech and Slovak Commercial Banks to Bank Run
Number No.20 (11/2015)
Author Pavla Klepková Vodová, Daniel Stavárek 
Keywords bank run, liquid asset ratio, scenario analysis, panel data regression analysis
JEL C23, G01, G21
Download Download Factors Affecting Sensitivity of Czech and Slovak Commercial Banks to Bank Run
Title Simulation Methods Comparison in Business Negotiation Domain
Number No.19 (10/2015)
Author Roman Šperka 
Keywords simulation, agent-based, Monte Carlo, trading, price negotiation, commodity, key performance indicators
JEL C63, C99, L21, ,M21
Download Download Simulation Methods Comparison in Business Negotiation Domain
Title Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies
Number No.18 (9/2015)
Author Šárka Zapletalová
Keywords Internationalization process, large enterprises, small and medium-sized enterprise (SME), Czech companies, entry modes, geographical sub-regions
JEL F23, M16
Download Download Internationalization Process of Entrepreneurial Activities: A Comparative Study of Czech Companies
Title Exploring regional aspects of competitiveness in the selected countries of Visegrad Group Plus
Number No.17 (9/2015)
Author Ingrid Majerová, Jan Nevima
Keywords geographical aspects of competitiveness, determinants of competitiveness, panel regression, Visegrad Group Plus
JEL F01, F02, O11, M21 
Download Download Exploring regional aspects of competitiveness in the selected countries of Visegrad Group Plus
Title An Overview of Migration in the Czech Republic and Germany until 2013
Number No.16 (8/2015)
Author Maritna Chylková, Hanne-Lore Bobáková
Keywords migration, foreigner, emigration, refugee, residence
JEL F02, F22, F6, J61
Download Download An Overview of Migration in the Czech Republic and Germany until 2013
Title E-learning jako moderní forma vzdělávání zaměstnanců
Number No.14 (8/2015)
Author Radim Dolák
Keywords e-learning, LMS Moodle, moderní formy vzdělávání, proces vzdělávání, plánování vzdělávání pracovníků, analýza vzdělávacích procesů
JEL I21
Download Download E-learning jako moderní forma vzdělávání zaměstnanců
Title Impact of a Financial Transaction Tax on a Financial Market
Number No.13 (7/2015)
Author Roman Šperka, Irena Szarowská
Keywords financial transaction tax, agent-based model, financial market, technical and fundamental analysis, simulation 
JEL G12, G14, G18, C63, C88
Download Download Impact of a Financial Transaction Tax on a Financial Market
Title Banking efficiency in the Czech Republic and Slovakia using the DEA Window Analysis.
Number No.12 (7/2015)
Author Iveta Palečková
Keywords Data Envelopment Analysis, window analysis, banking sector, Czech Republic, Slovakia, commercial bank
JEL G21, C50
Download Download Banking efficiency in the Czech Republic and Slovakia using the DEA Window Analysis.
Title Koučování jako pomáhající profese
Number No.11 (7/2015)
Author Dagmar Svobodová
Keywords kouč, koučování, kompetence, pomájající progese, kvalifikace
JEL J2, J24
Download Download Koučování jako pomáhající profese
Title Quaternary sector and extended sectoral structure of the economy in the selected European countries
Number No.10 (6/2015)
Author Kamila Turečková, Stanislav Martinát
Keywords extended sectoral structure of the economy, primary sector, secondary sector, tertiary sector, quaternary sector.
JEL N14, P52, R11, R12
Download Download Quaternary sector and extended sectoral structure of the economy in the selected European countries
Title Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy
Number No.9 (6/2015)
Author Patrik Kajzar
Keywords lázeňský cestovní ruch, lázně, lázeňská místa, léčivé zdroje
JEL L83
Download Download Lázeňský cestovní ruch v ČR a ve vybraných státech Evropy
Title Socializace vysokoškolských studentů hodnotovou orientací subkultur a hnutí mládeže
Number No.8 (8/2015)
Author Dagmar Svobodová
Keywords kulturní rysy, sociální zvláštnosti, sociologie organizace, hodnotová orientace
JEL Z13, Z130
Download Download Socializace vysokoškolských studentů hodnotovou orientací subkultur a hnutí mládeže
Title Linkages of Macroeconomic Indicators of Competitiveness on the Example of Export and Transformational Performance in Selected Countries of the Visegrad Group Plus
Number No.7 (5/2015)
Author Jan Nevima, Ingrid Majerová
Keywords macroeconomic competitiveness, export performance, transformational performance, comparison, correlation, regression analysis
JEL F14, O11, O57
Download Download Linkages of Macroeconomic Indicators of Competitiveness on the Example of Export and Transformational Performance in Selected Countries of the Visegrad Group Plus
Title Decomposition of Unemployment: the Case of the Visegrad Group Countries
Number No.5 (3/2015)
Author Michal Tvrdoň
Keywords Hodrick-Prescott filter, Kalman filter, NAIRU, structural unemployment
JEL C82, J64
Download Download Decomposition of Unemployment: the Case of the Visegrad Group Countries
Title Application of ß-Convergence Approach in Visegrad Four Regions
Number No.4 (3/2015)
Author Jan Nevima, Ingrid Majerová
Keywords Visegrad Four, NUTS 2 region, ß-convergence, nonlinear regression econometric model, nonlinear panel data regression model
JEL C01, C15, O11, O47
Download Download Application of ß-Convergence Approach in Visegrad Four Regions
Title Comparison of monetary policy effects on lending channel in EMU and non-EMU countries: Evidence from period 1999-2012
Number No.3 (3/2015)
Author Tomáš Heryán, Iveta Palečková, Nemanja Radić
Keywords monterary policy, bank landing channel, EMU countries, non-EMU countries, GMM
JEL E52, C51
Download Download Comparison of monetary policy effects on lending channel in EMU and non-EMU countries: Evidence from period 1999-2012
Title Profesní cíle jako nástroj k rozvoji zaměstnatelnosti budoucích absolventů SU OPF Karviná
Number No.2 (3/2015)
Author Dagmar Svobodová
Keywords profesní cíle, konceptualizace, zaměstnatelnost, cílový management, budoucí absolventi
JEL J2, J240
Download Download Profesní cíle jako nástroj k rozvoji zaměstnatelnosti budoucích absolventů SU OPF Karviná
Title The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia
Number No.1 (2/2015)
Author Jana Šimáková, Daniel Stavárek
Keywords exchange rate, industry-level data trade balance, cointegration, vector error correction model, gravity model 
JEL F14, F31
Download Download The Effect of the Exchange Rate on Industry-Level Trade Flows in Czechia

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné