Tréninkový program „Kompetence INDUSTRY 4.0“

Tréninkový program “Kompetence INDUSTRY 4.0” V rámci volitelného předmětu Komunikační dovednosti na SU OPF se aplikoval tréninkový program „Kompetence INDUSTRY 4.0“ ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu SU OPF a firmou z Frýdku-Místku New...

Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2029

Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2029 Strategický plán se řadí mezi nejdůležitější dokumenty obcí, jehož cílem je analýza současného stavu obvodu, popis problémů obce, stanovení vize, definice toho, jak by měl daný obvod vypadat v následujících letech a...

Ohlédnutí za rokem 2020

Ohlédnutí za rokem 2020 Všechny vás zdravíme a přejeme krásný nový rok 2021! Dvacítka si sbailila kufry dříve, než byste řekli Institut interdisciplinárního výzkumu, a máme všichni před sebou opět hromadu nových výzev a příležitostí. Zkuste se ale na moment spolu s...

22. newsletter

22. newsletter Přelom roku je ideálním obdobím pro krátkou rekapitulaci a bilancování našich aktivit a dosažených výsledků. Rok 2020 byl bez pochyby pro každého plný změn a novinek, které se nevyhnuly ani samotnému Institutu interdisciplinárního výzkumu. V newsletteru...

Změny na Institutu interdisciplinárního výzkumu

Změny na Institutu interdisciplinárního výzkumu Změny ve složení týmu IIV Na Institutu interdisciplinárního výzkumu proběhlo začátkem léta hned několik změn. Nejzásadnější změnou se stal odchod vedoucího IIV, váženého pana doktora Vymětala, který položil základy...