Zadání 12. cyklu Business Gate Academy

16. 2. 2022

Dvanáctý cyklus Business Gate Academy započal zimním semestrem, který po dlouhé době proběhl prezenční formou. Budova Business Gate opět ožila, zasedací místnosti, ve kterých probíhaly meetingy a konzultace s mentory byly stále obsazeny, během konání workshopů nezůstaly sálové židle prázdné a kávovarem proteklo spoustu litrů kávy, bez které se neobešla tvrdá práce studentů.

Před vznikem 6 týmů proběhla výběrová řízení, která byla rozdělena do tří částí. První část obsahovala online dotazník, v němž přihlášení studenti odpovídali na otázky od motivace, proč se chtějí stát součástí cyklu, po jejich dosavadní zkušenosti. Součástí byl mimo jiné osobnostní test, kdy jeho výsledkem byl jeden z šestnácti typů osobností člověka. V druhé fázi byly sestaveny náhodné týmy, které vypracovaly případovou studii, aby operátoři zjistili, jak jsou schopny spolu komunikovat, vytvářet kompromisy, a především zda jsou schopny spolupracovat. Třetí část proběhla formou osobních pohovorů.

Logo zadavatele Laporte.cz

Laporte. cz: Laporte je největší český e-shop nabízející kování pro posuvné dveře a vrata. Hlavním cílem tohoto zadání bylo rozšíření portfolia produktů a následné vytvoření online prezentace pergol, slunolamů, žaluzií. Ve spolupráci po skončení zadání bude probíhat testování a měření tržního potenciálu již zmíněných nových produktů.

Logo zadavatele Laporte.cz

Ostrava City Marathon!!!: Ostrava City Marathon pořádá každoroční mezinárodní běžecký festival nejen pro sportovce a rodiny, ale také firmy a jejich zaměstnance. V zadání se studenti zaměřili na vytvoření komunikační kampaně, jejímž cílem bylo zapojení se zaměstnanců do běhu maratonu. Součástí bylo mimo jiné hledání nových partnerů, kteří by Ostravu City Marathon podpořili.

Logo zadavatele Laporte.cz

POHO2030: POHO 2030 je unikátním transformačním projektem pro území mezi Orlovou Karvinou a Havířovem. Tato území byla po staletí ovlivňována těžbou uhlí a nyní je chce projekt přivést zpět k životu. Tým si vyzkoušel marketingový výzkum formou online dotazníku, jehož cílem bylo zjistit, jak oslovit generaci X a vytvořit tak návrhy, aby tato generace zde zůstávala a stala se součástí změny pohornické krajinné oblasti.

Logo zadavatele Laporte.cz

Dacte: Dacte prodává 100% přírodní syrovátkové nápoje a lyofilizované, tedy mrazem sušené ovoce. V tomto zadání si studenti vyzkoušeli marketingový výzkum cílové skupiny a analýzu slabých i silných stránek webu. Následně vytvořili komunikační strategii pro potenciální zákazníky, navrhli sjednocení celé značky, vytvořili návrhy a doporučení pro zlepšení slabých stránek webu.

Logo zadavatele Laporte.cz

Pravda o vodě: Pravda o vodě je nadačním fondem, který se snaží upoutat pozornost občanů a spustit proces vrácení hospodaření s vodou do rukou obcí a měst. Usiluje o zajištění kontroly nad peněžními zisky, vodními zdroji a také nad zisky z vody veřejnoprávním sektorem. Hlavním úkolem týmu bylo vytvořit komunikační strategii pro sociální síť Instagram, což v budoucnu povede k nejen k rozšíření povědomí o problematice s vodou, ale také k získání podpisů pro petici Voda je život.

Logo zadavatele Laporte.cz

REALini: REALini zprostředkovává prodej a pronájem nemovitostí, nabízí právní a finanční poradenství. Tým v tomto zadání zapracoval na strategii budování značky a sociálních sítí, online i offline reklamy. Členi týmu se zdokonalili v tvorbě grafiky, kterou zakomponovali do zmíněných strategií.

Dvanáctý cyklus Business Gate Academy zakončily finální prezentace začátkem ledna. Proběhly v prostorách Business Gate a školy Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jednotlivé týmy si pozvaly své zadavatele, kde jim formou prezentací představily své výstupy. 

Týmy si ve dvanáctém cyklu spojily teorii s praxí, zlepšily silné a slabé stránky a zdokonalily své prezentační dovednosti. Získaly spousty nových informací na workshopech a konzultacích s mentory. Všech šest týmů úspěšně splnilo zadání a některé dokonce navázaly spolupráci se svými zadavateli.

Veronika Goldmanová

Veronika Goldmanová
Autorka článku