Blog – aktuality

Blog     |     Aktuality     |     Business Gate

Tréninkový program “Kompetence INDUSTRY 4.0”

V rámci volitelného předmětu Komunikační dovednosti na SU OPF se aplikoval tréninkový program „Kompetence INDUSTRY 4.0“ ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu SU OPF a firmou z Frýdku-Místku New Dimension. Tento program se věnoval tématu digitalizace...

read more

Týden podnikavosti na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Na obchodně podnikatelské fakultě se ve dnech 26.-28. 4. 2022 pořádal již třetí ročník akce s názvem Týden podnikavosti. Nejen studenti OPF, ale také studenti středních škol se během akce mohli dozvědět praktické informace z kariérního a podnikatelského světa. Navíc...

read more

Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2029

Strategický plán se řadí mezi nejdůležitější dokumenty obcí, jehož cílem je analýza současného stavu obvodu, popis problémů obce, stanovení vize, definice toho, jak by měl daný obvod vypadat v následujících letech a stanovit jednotlivé kroky k dosažení stanovených...

read more

Ohlédnutí za rokem 2020

Všechny vás zdravíme a přejeme krásný nový rok 2021! Dvacítka si sbailila kufry dříve, než byste řekli Institut interdisciplinárního výzkumu, a máme všichni před sebou opět hromadu nových výzev a příležitostí. Zkuste se ale na moment spolu s námi zastavit, a ohlédněme...

read more

22. newsletter

Přelom roku je ideálním obdobím pro krátkou rekapitulaci a bilancování našich aktivit a dosažených výsledků. Rok 2020 byl bez pochyby pro každého plný změn a novinek, které se nevyhnuly ani samotnému Institutu interdisciplinárního výzkumu. V newsletteru číslo 22....

read more

Změny na Institutu interdisciplinárního výzkumu

Změny ve složení týmu IIV Na Institutu interdisciplinárního výzkumu proběhlo začátkem léta hned několik změn. Nejzásadnější změnou se stal odchod vedoucího IIV, váženého pana doktora Vymětala, který položil základy našeho Institutu, a díky kterému dnes můžeme dělat...

read more

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné