Tréninkový program „Kompetence INDUSTRY 4.0“

28. 7. 2022

V rámci volitelného předmětu Komunikační dovednosti na SU OPF se aplikoval tréninkový program „Kompetence INDUSTRY 4.0“ ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu SU OPF a firmou z Frýdku-Místku New Dimension.

Tento program se věnoval tématu digitalizace ekonomiky 4.0, v rámci kterého měli studenti porozumět změnám vyvolávající digitalizace ve sféře lidské práce. Studenti si ověřili své kompetence pro digitalizované procesy a dokázali nastavit procesy systematických příprav lidských zdrojů tak, aby různé organizace zvládly digitální technologie a automatizace. Výuka tohoto předmětu byla realizována formou takzvaného hybridního učení, tedy za pomoci digitálních technologií, a to metodami face to face, tréninkem, on-line setkáním a samostudiem.

Úspěšným zakončením předmětu byly studenty vytvořené osobní strategie, kterým předcházelo řádné promyšlení, plánování, písemné zpracování a mimo jiné také prezentování spojeno s obhajobou. Zmíněné strategie se týkaly čtyř hlavních otázek: 

  1. Co je moje osobní strategií Kompetence INDUSTRY 4.0 a v čem mě může posunout?
  2. Jaký je rozdíl mezi strategií Kompetence INDUSTRY 4.0 a mým aplikačním závazkem?
  3. Jakou mám motivaci osobní strategii Kompetence INDUSTRY 4.0 formulovat?
  4. Proč je užitečné umět osobní strategii Kompetence INDUSTRY 4.0 také prezentovat?

Odpovědi studenti převáděli do praxe pro zjištění osobního posunu a pozitivních změn. Na tomto základě vypracovávali aplikační rozvojové plány pro absolvování tréninkového programu.

Program vycházel z exkurze výrobní firmy MALFINI – LOGISTICKÉ CENTRUM nacházející se v Ostravě, kterou studenty provedla Lenka Polášková z New Dimension. Zde byla využita již zmíněná metoda výuky face to face, při které studenti získali povědomí o tom, jak funguje organizace se zaběhlou digitální transformací. Na exkurzi měli studenti možnost se zapojit do odborných diskusí se zaměstnanci, technickým ředitelem Ing. Michalem Seltenreichem a s týmem firmy. Následně proběhlo šest přednášek, na které navazovaly semináře na tato témata:

  • Digitální transformace firem s Miroslavem Markem
  • Způsoby myšlení se Šárkou Matys
  • (Sebe)motivace s Ivetou Štvartákovou
  • Dynamická změna s Kristýnou Pochvalitovou
  • Multikomunikace s Kristýnou Pochvalitovou
  • Leadership 4.0 s Ivetou Štvartákovou

Díky tréninkového programu Kompetence INDUSTRY 4.0 si studenti uvědomili, že jejich vlastní „já“ se promítá nejen strategií osobních, ale právě i do firemních. Mimo jiné se naučili zavádět digitální technologie, zvyšovat své postavení mezi zaměstnavateli, naplňovat své vlastní rozvojové strategie, které využijí nejen ve svém životě, ale také v rámci studia na SU OPF v Karviné.

Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D., Bc. Veronika Goldmanová
Autorky článku