Služby pro obce

Kvalitní strategické plány

Samosprávám obcí a měst nabízíme:

  • Strategické plány rozvoje podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj.
  • Využití těchto strategií praxi, tak, aby se nestaly pouhým archivním materiálem ve skříni.
  • Vzdělávací kurzy pro představitele samospráv.
  • Zpracování marketingové strategie obce.
  • Podporu místních akčních plánů rozvoje.
  • Sociologické studie a analýzy zejména v sociální oblasti
  • Bezplatné konzultace k využívání webové aplikace pro sledování finančního zdraví obcí MSK vytvořené na základě  projektu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem: Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí za využití dotace Moravskoslezského kraje: ,,Poskytování servisní činnosti pro řádnou funkci webové aplikace“

Konzultace v právní oblasti

  • Odpovědnost úředníků obcí za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
  • Nesprávný úřední postup a odpovědnost za škodu ve státní správě
  • Zákoník práce v podmínkách obcí a krajů

Ukázky strategických plánů našich klientů

Střítěž

Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2022

Strategický plán ke stažení zde.
Komorní lhotka

Strategický plán rozvoje obce Komorní Lhotka do roku 2022

Strategický plán ke stažení zde.
Petrovice u Karviné

Strategický plán rozvoje obce Petrovice u Karviné na léta 2016 - 2030

Strategický plán ke stažení zde.
Střítěž

Strategický plán rozvoje obce Velká Polom – aktualizace na léta 2020 - 2025

Strategický plán ke stažení zde.

Jaký je průběh spolupráce IIV s obcemi?

IIV

1. Úvodní schůzka 
Na úvodní schůzce proběhne nadefinování poptávky služby, kterou Vám po sléze rádi poskytneme.

2. Nabídková cena schválená zastupitelstvem

Nabídkovou cenu projedná zastupitelstvo.

Pokud je cena schválená, následuje sepsání a podpis smlouvy.

3. Realizace

Realizace probíhá ve spolupráci s danou obcí.

4. Předání díla

Průběh spolupráce je završen předáním strategického plánu.

Jak vypadal plán pro obce, se kterými jsme spolupracovali, se můžete podívat v sekci ukázky strategických plánů našich klientů.

Napište nám! 

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné