Zadání 13. cyklu Business Gate Academy

3. 6. 2022

Začátek letního semestru 2021/2022 Obchodně podnikatelské fakulty se nemohl obejít bez třináctého cyklu Business Gate Academy, bez studentů, kteří chtějí získat praxi, zkušenosti, chtějí se naučit něco nového a otevřít si tak bránu nejen do světa podnikání.

Vzniku šesti týmu předchází výběrová řízení, která jsou rozdělena do tří částí: vyplnění online dotazníku, skládající se z otázek týkající se například důvodu přihlášení studentů do Business Gate Academy, zda někdy v minulosti pracovali na projektu, jak zvládají práci v týmu. Tuto část zakončil osobnostní test 16 Personalities. V druhé části byli studenti pozváni, aby si vyzkoušeli práci v týmu, na kterou dohlíželi team leadeři a administrátoři Business Gate Academy. V poslední části proběhly osobní pohovory. Vzniklo celkem šest týmů složených ze tří studentů a jednoho team leadera.

Vodní mlýn Wesselsky: Vodní mlýn je historické turistické ubytovací zařízení, které se nachází na území Oderska. Svým prostředím a vybavením vás vtáhne do dob první poloviny minulého století. Hlavním úkolem je diagnostika segmentů zákazníků a nalezení vhodné hodnotové nabídky tohoto ubytování.

Zadavatel Business Gate Academy, vodní mlýn Wesselsky

Tempo, obchodní družstvo: Tempo je česká firma, která vlastní 93 prodejen v Moravskoslezském kraji a v Olomouci. Jeho řetězce TERNO, TEMPO market, TUTY, JO jsou odlišné nejen ve velikostech prodejních ploch, šířce sortimentu, cenovém pásmě, ale také v nabídkách zboží. Úkolem týmu bude vytvořit názvy a loga řetězců, aby reflektovali název družstva. Následně se budou moct podívat do světa komunikační strategie již zmíněných řetězců.

Macronaut: Macronaut je mobilní aplikace, která dokáže připravit výživový plán na míru. Systém je založen na vědecky podložené metodě jménem CICO – calories-in/calories-out. Díky tomu dokáže uživatel dojít ke své vysněné postavě a zároveň si dopřát jídlo, které opravdu miluje. Tým se zaměří na celoroční brandovou kampaň na sociální síti Facebook, jejímž cílem bude zvýšení povědomí o značce.

Zadání BG Academy Macronaut

Reko s.r.o.: Reko nejen vyrábí, ale také prodává dopravní pásy již přes 30 let. Cílem studentů pracujících na tomto zadání bude vytvořit návrh komunikační strategie. Během tvorby tým vybere vhodný komunikační prostředek pro určené segmenty. Komunikace bude směřována tak, aby generovala nové kontakty, tedy nové potenciální zákazníky na B2B trhu.

Zadání BG Academy Reko

Mental Café: Mental Café je kávově-sociální podnik, který vytváří setkání veřejnosti s hendikepovanými lidmi. Tito lidé pracuji ve zmíněném podniku a v mobilních stáncích. Smyslem tohoto podniku je odstranit předsudky společnosti a zařadit tak hendikepované lidi do plnohodnotného života prostřednictvím prodeje kávy. Tým bude vytvářet a navrhovat marketingovou strategii, návrhy na zlepšení komunikační strategie na sociálních sítích a vyzkouší si mimo jiné inovaci webu.

Zadání BG Academy Mental Café

TamToMy Agency: TamToMy Agency se zabývá tvorbou kvalitních webů a také online marketingem. Má za sebou 11 let zkušeností na trhu a spousty úspěšných spoluprací s klienty. Úkolem týmu bude vytvořit wireframe, tedy nákres webu TamToMy Agency. 

V průběhu semestru se členové Business Gate Academy měli možnost zúčastnit workshopů, jejichž obsah byl zaměřen na obchodní etiketu, marketingovou strategii, LinkedIn, PPC reklamy.  

Týmům byli nápomocni zkušení odborníci z praxe, kteří postupně konzultovali s týmy jednotlivé výstupy, strategie a návrhy. Polovina cyklu Business Gate Academy patřila takzvaným generálním prezentacím, na kterých si týmy vyzkoušely prezentace svých výstupů nanečisto a byla jim poskytnuta zpětná vazba nejen administrátorů, ale také dalších odborníků.

Cyklus zakončilo konání finálních prezentací, kde studenti svým zadavatelům představily veškeré své výstupy, nápady a návrhy.

Veronika Goldmanová

Veronika Goldmanová
Autorka článku