Interreg V-A Česká republika-Polsko

Název EUREGIO-INFO
Číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002847 – Interreg V-A Česká republika-Polsko
Partneři Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Slezská univerzita v Opavě, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza‘, Akademia WSB
Doba řešení 1.9.2021-31.8.2023
Cíl projektu Zvýšení dostupnosti přeshraničních informací z oblastí hospodářství, vzdělání, zdravotnictví a veřejného života v Euroregionu Těšínské Slezsko , a to nejen pro krizová období. Klíčovou změnou, ke které dojde realizací projektu, je vytvoření informační platformy, která umožní všem bezplatný přístup k informacím o přeshraničních statistikách v ER TSŚC. 
Informační platforma

https://www.euregio-info.olza.pl/cz

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné