Mapování současného stavu e-commerce
v Česku

Institut interdisciplinárního výzkumu

Výzkum v oblasti elektronického obchodování

V rámci dlouhodobé výzkumné koncepce katedry podnikové ekonomiky a managementu spouštíme další z výzkumů v oblasti elektronického obchodování. Po řadě úspěchů v oblasti online prodeje potravin se nyní zaměříme na fungování e-commerce v České republice. Subjekty výzkumu a potenciální respondenti jsou pak provozovatelé e-shopů se zbožím jakéhokoliv druhu bez rozdílu velikosti, využité technologie či výšky obratu. Jedinou podmínkou je trvání činnosti minimálně po většinu roku 2020.

Cílem výzkumu je v deskriptivní studii zmapovat současný stav a identifikovat potenciální rozdíly mezi e-shopy napříč různými produktovými kategoriemi. Naší snahou je také pomocí multidimenzionální analýzy izolovat proměnné, které by mohly ovlivňovat výkonnost podniku a tyto pak efektivně komunikovat směrem k účastníkům výzkumu. Za předpokladu, že bude možné identifikovat tyto příčiny úspěchu některých e-shopů, budeme formulovat další doporučení a tím podpoříme konkurenceschopnost zúčastněných.

Výstupy dělíme do tří skupin. První z nich představuje studii a manažerské shrnutí pro účastníky výzkumu. Druhá skupina jsou publikační výstupy určené pro vědeckou komunitu jako jsou příspěvky na mezinárodních konferencích nebo ve vědeckých časopisech. Třetí jsou podklady pro výuku a rozvoj projektů bakalářských a diplomových prací studentů. Výstupy budou použity například v nově vzniklém profesním studijním programu Digitální business nebo akademickém studijním programu Manažerská informatika.

netdirect

Partner pro distribuci dotazníků

Zásilkovna

Partner pro distribuci dotazníků

IIV logo

Zprostředkovatel výzkumu

1.

Vyplňte anonymně dotazník.

2.

Získejte na konci výzkumu kompletní výsledky studie a manažerské shrnutí.

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné