Mapování současného stavu e-commerce
v Česku

Institut interdisciplinárního výzkumu

Výzkum v oblasti elektronického obchodování

V rámci dlouhodobé výzkumné koncepce katedry podnikové ekonomiky a managementu spouštíme další z výzkumů v oblasti elektronického obchodování. Po řadě úspěchů v oblasti online prodeje potravin se nyní zaměříme na fungování e-commerce v České republice. Subjekty výzkumu a potenciální respondenti jsou pak provozovatelé e-shopů se zbožím jakéhokoliv druhu bez rozdílu velikosti, využité technologie či výšky obratu. Jedinou podmínkou je trvání činnosti minimálně po většinu roku 2020.

Cílem výzkumu je v deskriptivní studii zmapovat současný stav a identifikovat potenciální rozdíly mezi e-shopy napříč různými produktovými kategoriemi. Naší snahou je také pomocí multidimenzionální analýzy izolovat proměnné, které by mohly ovlivňovat výkonnost podniku a tyto pak efektivně komunikovat směrem k účastníkům výzkumu. Za předpokladu, že bude možné identifikovat tyto příčiny úspěchu některých e-shopů, budeme formulovat další doporučení a tím podpoříme konkurenceschopnost zúčastněných.

Výstupy dělíme do tří skupin. První z nich představuje studii a manažerské shrnutí pro účastníky výzkumu. Druhá skupina jsou publikační výstupy určené pro vědeckou komunitu jako jsou příspěvky na mezinárodních konferencích nebo ve vědeckých časopisech. Třetí jsou podklady pro výuku a rozvoj projektů bakalářských a diplomových prací studentů. Výstupy budou použity například v nově vzniklém profesním studijním programu Digitální business nebo v akademickém studijním programu Manažerská informatika.

Zásilkovna

Partner pro distribuci dotazníků

IIV logo

Realizátor výzkumu

Do výzkumu se lze zapojit do 31. 10. 2021.

1.

Vyplňte anonymně dotazník.

2.

Získejte na konci výzkumu kompletní výsledky studie a manažerské shrnutí.

Dotazník je možno vyplnit do 31. 10. 2021.

Průběžné výsledky výzkumu

Probíhající výzkum přináší zajímavé poznatky už nyní, a proto vám přinášíme malou ochutnávku. 

Rychlou analýzou jsme objevili rozdíly mezi odměňováním programátorů. Jejich hodinová sazba se liší podle zkušeností daného e-shopu. Jste v e-commerce nováček? Možná platíte svému programátorovi více než vaši zkušenější kolegové. Kolik je průměrná hodinovka v oboru odhalí kompletní studie.

Dalším výstupem je zjištění efektivity srovnávačů zboží. Tady platí čím více tím lépe. S každým dalším srovnávačem roste jejich podíl na obratu e-shopu. Samozřejmě je rozhodnutí o využití srovnávače vždy individuální a je ovlivněno mnoha faktory. Bude ale zajímavé porovnat v kompletní studii, ve kterých produktových kategoriích je vliv srovnávačů největší.

Chcete získat kompletní výsledky, přesná čísla a oborová specifika finální studie? Zapojte se do výzkumu. Odpovědi jsou přijímány do 31. 10. 2021.

Průměrná hodinová sazba placená programátorovi
Průměrný podíl srovnávačů zboží na obratu

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné