Mapování současného stavu e-commerce
v Česku

Institut interdisciplinárního výzkumu

Výzkum v oblasti elektronického obchodování

V rámci dlouhodobé výzkumné koncepce katedry podnikové ekonomiky a managementu spouštíme další z výzkumů v oblasti elektronického obchodování. Po řadě úspěchů v oblasti online prodeje potravin se nyní zaměříme na fungování e-commerce v České republice. Subjekty výzkumu a potenciální respondenti jsou pak provozovatelé e-shopů se zbožím jakéhokoliv druhu bez rozdílu velikosti, využité technologie či výšky obratu. Jedinou podmínkou je trvání činnosti minimálně po většinu roku 2020.

Cílem výzkumu je v deskriptivní studii zmapovat současný stav a identifikovat potenciální rozdíly mezi e-shopy napříč různými produktovými kategoriemi. Naší snahou je také pomocí multidimenzionální analýzy izolovat proměnné, které by mohly ovlivňovat výkonnost podniku a tyto pak efektivně komunikovat směrem k účastníkům výzkumu. Za předpokladu, že bude možné identifikovat tyto příčiny úspěchu některých e-shopů, budeme formulovat další doporučení a tím podpoříme konkurenceschopnost zúčastněných.

Výstupy dělíme do tří skupin. První z nich představuje studii a manažerské shrnutí pro účastníky výzkumu. Druhá skupina jsou publikační výstupy určené pro vědeckou komunitu jako jsou příspěvky na mezinárodních konferencích nebo ve vědeckých časopisech. Třetí jsou podklady pro výuku a rozvoj projektů bakalářských a diplomových prací studentů. Výstupy budou použity například v nově vzniklém profesním studijním programu Digitální business nebo v akademickém studijním programu Manažerská informatika.

Zásilkovna

Partner pro distribuci dotazníků

IIV logo

Realizátor výzkumu

Výsledky výzkumu

Institut interdisciplinárního výzkumu

Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

E-mail: iiv@opf.slu.cz
Telefon: 
+420 596 398 432

Naším domovem je:

Logo obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Naší srdeční záležitostí je:

Logo Business Gate coworkingového centra v Karviné