Případová studie – Komunikační mix a STDC model pro Zažijkraj.cz

6. 1. 2022

 

Zažijkraj.cz – projekt, který realizují mladí lidé milující cestování. Hlavní myšlenkou je podpora cestovního ruchu v České republice. Snaží se ji naplnit pomocí netradičních cestovatelských průvodců fungující na bázi fotoalba, deníku a průvodce padesáti místy v daném kraji. Zažijkraj.cz nově vydal cestovatelskou mobilní aplikaci, která se stala součástí 11. cyklu Business Gate Academy.

Cíl zadání a fáze

Hlavním cílem bylo získat nové uživatele do mobilní aplikace. Veškeré kroky, které byly potřeba ke splnění úspěšného zadání, byly rozděleny do pěti fází:

  1. průzkum cílové skupiny,
  2. sestavení návrhu komunikačního mixu,
  3. sestavení návrhu modelu STDC a vytvoření kampaně,
  4. plánování a realizace.

Průzkum cílové skupiny

V první fázi členi týmu realizovali marketingový výzkum cílové skupiny – studentů vysokých škol, který proběhl ve formě online dotazníkového šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zda studenti mají zájem o mobilní aplikaci, jaký mají postoj k cestování po České republice a zahraničí, a jak tráví svůj čas na sociálních sítích. Výzkum mimo jiné sloužil jako základ pro všechny následující fáze.

Příklad toho, jak vypadaly otázky a odpovědi 524 respondentů, můžete vidět v grafech níže. Z výsledků vyplynulo, že vysokoškolské studenty cestování baví, ale raději objevují nová místa v zahraničí. Inspiraci na výlety získávají především na sociálních sítích, od přátel, na cestovatelských webech, ale také od rodiny. Jednoznačná většina respondentů odpověděla, že by chtěla cestovatelskou mobilní aplikaci, která je provede napříč kraji v České republice.

První část byla ukončena prezentací výsledků výzkumu cílové skupiny zadavateli a rozhodnutím o dalším kroku, a to o sestavení návrhu komunikačního mixu.

 

Výsledky výzkumu

Výsledky výzkumu studentů Business Gate Academy

Sestavení návrhu komunikačního mixu

Tým měl v druhé fázi za úkol sestavit komunikační mix, tedy soubor médií a prvků, kterými měl Zažijkraj.cz komunikovat kampaň tak, aby se získal nové uživatelé do aplikace. Tým zvolil podporu prodeje, jejíž aktivitou byla soutěž s výzvou a cenové balíčky, dále public relations, kdy se na vybraný web měl umístit článek o aplikaci Zažijkraj.cz, content marketing zaměřený na Reels na Instagramu a v poslední řadě články na blog.

Sestavení návrhu STDC a vytvoření kampaně

Jakmile měl tým komunikační mix, mohl se pustit do další části zadání: tvorba modelu See Think Do Care (STDC) – schématu, ve kterém se zaměřuje na 4 fáze nákupního rozhodování.

Členi týmu nejprve nastavili kampaň ve formě soutěže, která spočívala v tom, že soutěžící měl co nejrychleji navštívit tři místa z mobilní aplikace, kde byla podmínka pořídit fotografii, umístit ji na Instagram a označit profil Zažijkraj.cz, ve stanoveném časovém úseku. Na výherce čekaly hodnotné ceny, o kterých se dozvíte ve fázi „plánování a realizace“.

Po vytvoření kampaně tým nastavil model STD a jednotlivé kanály:

  • Fáze See: e-mail, podcast, sociální sítě (Facebook, Instagram).
  • Fáze Think: sociální sítě (Facebook, Instagram).
  • Fáze Do: e-mail, sociální sítě (Facebook, Instagram), spolupráce s influencery, kteří již spolupracují se Zažijkraj.cz, PPC.
  • Fáze Care: byla v režii zadavatele.

Plánování a realizování

Závěrečná fáze proběhla formou finální prezentace, kdy tým předvedl veškerou svou práci zadavateli Zažijkraj.cz. Zadání se stalo úspěšným a byly odkoupeny jednotlivé prvky kampaně spolu s vykomunikováním výher s dodavateli. Členi týmu si během realizace vyzkoušeli oslovování dodavatelů ohledně cen do soutěže. Povedlo se navázat spolupráci s e-shopem MyT-shirt, se Stezkou Valašska a s českým výrobcem batohů Loop.

Veronika Goldmanová

Veronika Goldmanová
Autorka článku