bdswiss erfahrungen

Akademickým pracovníkům fakulty nabízíme:

Informace o vypisovaných výzvách na vědecké projekty a granty. Podporu při vyhledávání projektů a grantů, formulaci projektových žádostí, informace o směrech výzkumu na fakultě, podporu interdisciplinárních řešitelských týmů, prezentaci jejich výsledků široké vědecké veřejnosti a další služby.