bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D.person foto sebestova

European Council of Small Business (ECSB), Country Vice-president for the Czech Republic.

Specializace

Malé a střední podnikání

Podnikatelské záměry

Vyhodnocování anket a průzkumů

Publikační čínnost v oblasti

Malého a středního podnikání

Řízení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb

Udržitelného podnikání

Výběr z publikační činnosti

Volunteer Work in the Context of Social Services in the Czech Republic, Procedia Economics and Finance, ISBN 002212-5671, rok vydání 2014, vydavatel Elsevier

Entrepreneurial activity as a driver of economic sustainability in the Czech Republic: Lessons from Ireland, Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014, ISBN 978-80-248-3388-0, rok vydání 2014, vydavatel VŠB-Technical University of Ostrava

How Can a Health-Care Business Achieve Strategy Elasticity in a Crisis Environment?, Social entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. ISBN 978-3-319-01395-4, rok vydání 2014, vydavatel Springer

Sustainable Entrepreneurship in Social Area, The International Conference Hradec Economic Days 2014. Peer-Reviewed Conference Proceedings Part V., ISBN 978-80-7435-370-3, rok vydání 2014, vydavatel Gaudeamus

Adaptabilita podnikání: případová studie České republiky, Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X, rok vydání 2014

Entrepreneurship, ISBN 978-80-7248-989-3, rok vydání 2014, vydavatel SU OPF Karviná