bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Karel Stelmach, Ph.D.   

person foto stelmach2

Specializace

Podniková ekonomika

Nákladový controlling

Kalkulace neúplných nákladů

Publikační činnost v oblasti

Využití ukazatele "příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku"

Nákladový controlling ve vnitropodnikovém řízení

Výběr z publikační činnosti

Podmínky optimalizace kapitálové struktury, Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013, ISBN 978-80-245-1959-3, rok vydání 2013, vydavatel Oeconomica 2013

Nelineární vývoj tržeb a nákladů v diagramu bodu zvratu, Nová teorie ekonomiky a managementu organizací Nová ekonomika, nové přístupy, ISBN 978-80-245-1802-2, rok vydání 2011, vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Podniková ekonomika v definicích a příkladech, ISBN 978-80-7248-610-6, rok vydání 2010, vydavatel SU OPF Karviná

Ekonomie rozsahu a náklady dopravy, Nová teorie ekonomiky a managementu organizací "Svět v pohybu", ISBN 978-80-245-1403-1, rok vydání 2008, vydavatel Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Kalkulace a controlling ve vnitropodnikovém řízení, Finanční a logistické řízení, ISBN ISBN 978-80-248-1406-3, rok vydání 2007, vydavatel VŠB - Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství