bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Dominik Vymětal, DrSc.   linkedIn

person foto Vymetal

Specializace

Optimalizace podnikových procesů

Projektový management

Business intelligence

Publikační činnost v oblasti

Řízení projektů v managementu a informatice

Modelování podnikových procesů

Softwaroví agenti a jejich použití v řízení

Výběr z publikační činnosti

E-learning System Design with the Focus on Knowledge Flows and Learning Objects International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, ISSN 1741-5055, rok vydání 2014

Value-chain Modeling in E-Commerce Systems, Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, rok vydání 2014

MAREA - from an Agent Simulation Application to the Social Network Analysis Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems 18th Annual Conference, Procedia Computer Science, ISSN 1877-0509, rok vydání 2014, vydavatel Elsevier

A Simulation Application for Educational Purposes, The 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics - DiVAI 2014, ISBN 978-80-7478-497-2, rok vydání 2014, vydavatel Wolters Kluwer
The Formal REA Model at the Operational Level, Applied Ontology, ISSN 1570-5838, rok vydání 2013

Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování, ISBN 978-80-247-3046-2, rok vydání 2009, vydavatel Grada publishing