bdswiss erfahrungen

Ing. Kamila Turečková  

tureckova foto

Specializace

Makroekonomie

Regionální odvětvový rozvoj

Přijmové nerovnosti

Mikroekonomie

Publikační činnost v oblasti

Regionální rozdíly v ekonomických odvětvích
Sektor ICTa jeho vývoj v regionálním kontextu 

Výběr z publikační činnosti

TUREČKOVÁ, K. 2015. Income inequality by method of non-weighted average absolute deviation: case study of Central and Eastern European countries.Institute of Economic Research, FESM. Toruń: Nicolaus Copernicus University. ISBN 978-83-937843-6-3.

TUREČKOVÁ, K. 2015. Microeconomic Analysis of the ICT Sector in the Regions of the Czech Republic From The Perspective of Corporate Structure. In Proceedings of the 11th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: UTB.ISBN 978-80-7454-475-0.

TUREČKOVÁ, K. 2014. ICT sector in regions of the Czech Republic in years 1995 - 2012. Acta Academica Karviniensia. Karviná: OPF SLU. ISSN 1212-415X.

TUREČKOVÁ, K. 2014. Extended Sectoral Structure and Analysis of Selected Branches of the Economy in the Czech Republic and Slovak Republic. In Proceedings of the International Workshop Ten years of Membership of the Czech and Slovak Republic in the European Union. Karviná: OPF SLU. ISBN 978-80-7510-073-3.

TUREČKOVÁ, K. 2014. Dekompozice faktorů konkurenceschopnosti regionů v oblasti ICT sektoru. Sborník recenzovaných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: VŠB TU. ISBN 978-80-248-3520-4.