bdswiss erfahrungen

Profil Ing. Martin Klepek  linkedIn

person foto Klepek

Specializace

Marketingová komunikace

Marketingový výzkum

Sociální sítě a komunikace v digitálním prostředí

Publikační činnost v oblasti

Guerilla marketingu

Komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Nových trendů v marketingové komunikaci

Výběr z publikační činnosti

Marketing Communication Mix Differences on B2B and B2C Markets. In 10th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. ISBN 978-80-7454-339-5. rok vydání 2014.

Nové trendy online marketingové komunikace jako prostředek pro zvyšování atraktivity měst a obcí v Moravskoslezském kraji. In KLÍMOVÁ, V., ŽÍTEK, V. (eds.) XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 441–446. ISBN 978-80-210-6840-7. rok vydání 2014.

Viral Advertising: Popularity and Willingness to Share among the Czech Internet Population. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering. Vol. 8 No. 5, pp. 1362-1365. rok vydání 2014.

Guerrilla Marketing Concept and Further Research Possibilities. Acta academica karviniensia. rok vydání 2014. ISSN 1212-415X

Factors Influencing the Customer Decision Making to Visit a Sport Event: The Case of Czech Football Fans. Revue mladých vedcov. Žilina: EDIS Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-0892-7. rok vydání 2014.