bdswiss erfahrungen

Profil doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.   

suchanek foto

Specializace

E-commerce - elektronické podnikání

Logistické systémy

Tvorba podnikatelského záměru

Publikační činnost v oblasti

Modelování logistických systémů

Elektronického obchodnování

Výběr z publikační činnosti

Information Modelling of the Manufacturing Centre with the Use of the Heuristic Algorithms, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN 1998-0159, rok vydání 2014.

Value-chain Modeling in E-Commerce Systems, Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, rok vydání 2014.

Modeling Customer Response by the Questionnaire Evaluation Method, Mathematical Methods in Economics 2013, ISBN 978-80-87035-76-4, rok vydání 2013.

E-COMMERCE - Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování, ISBN 978-80-86929-84-2, rok vydání 2012, EKOPRESS Praha.

Computational Modelling of the Parallel Logistic System, Journal of Applied Economic Sciences, ISSN 1843-6110, rok vydání 2012.